We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Opus Zr​ů​dy (Opus of Monstrosity)

by Sekhmet

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      140 CZK  or more

     

1.
Intro 01:56
2.
Ničivá nekompromisní palba, mrazivá atmosféra hřbitova, pronikavé nukleární záření, záblesky neskutečné zuřivosti. Nikdy nenaplněný zítřek, železné kolosy vpřed. Do srdce bojiště namířená děla, zmasakrovaná nepřátelská těla. Všude krev a špína, život věřících utichá. Smutek proudí v žilách, bolest po těle před posledním, smrtelným úderem srdce. To je nástrojem bolesti, tento vzdor vytváří historii, nesnášenlivost vůči církevnímu řádu, povstaň proti jejich lžím a pravidlům. Pekelná bouře zla, totální Inferno – Válka!!! Výbuch, atomový hřib, oheň, prach a chaos, bez výčitek, bez pocitu viny do útoku – Antichrist!!!
3.
Právě přichází ten čas poselství, kdy se hvězdy točí v kolech osudu a brzy každý člověk i zvíře pocítí vliv nového temného věku. Před námi všemi je doba tajemná, kdy neshody přinesou zmatek do tohoto světa. Je čas se probudit... probudit se...!!! Někdo se bude plazit pod křížem a klanět se umělým bohům, avšak nikdo z nich neobstojí v době, která zde brzy nastane. Podívej se do svého nitra, hledej své pravé Já, uznej zodpovědnost svého osudu, žádný Bůh ti nepomůže v den soudu! Jen moudrost najdeš u druhých, vědění je ve vás samých, nechť Satan je vaším vůdcem při povstání na hranice lidskosti. Vězte, že v každém z nás je Baphomet: Occultus Gnosis! Tajné poznání! Occultus Gnosis! Uzavřené poznání! Sláva Satanovi! Sláva Satanovi!
4.
Poprava 07:36
Jsi jen bastard! Zbytečná existence parazitujíci na lidskosti slepých... Ref: Poprava veřejná! Slzy a strach v očích! Výkřiky a smích zlomyslných tyranů. Konopná oprátka, rezavá sekyra! Desítky špinavých palců namířených k peklu! Je čas! Čas zabíjet! Chcípni! Chcípni! AAARRRGGGHHHHH...... Jsi jen bastard! Zbytečná existence parazitujíci na lidskosti slepých... Největší zločin bylo tvé narození. Ne málo se provinil tvůj otec, tvým početím! Však nejvetší vinu nese tvá matka, že zbytečnému bastardovi hned po narození lebku neprošlápla! Však na tebe a tobě podobným v ríši mé čeká jisté usmrcení! Ref: Poprava verejná! Slzy a strach v očích! Výkřiky a smích zlomyslných tyranů. Konopná oprátka, rezavá sekyra! Desítky špinavých palcu namířených k peklu! Je čas! Čas zabíjet! Chcípni! Chcípni! AAARRRGGGHHHHH...... Poprava veřejná, bolestí a záští doprovázená. Pro výstrahu a pobavení před zraky tupých ovcí. Tvá hlava umouněná do prouťeného košíku padá, toť konec tvého utrpení. Však duše tvá dlouho klidu nepozná. Jsi syn veškerého ubožáctví, slabosti a hlouposti. Porozený na kopě hnoje, jako podsvinče. Syn zasrané coury, narazit hlavu kozlovi na rohy
5.
Opus Zrůdy 06:35
BLACK METAL - věčný plamen podzemí!!! BLACK METAL - krvavé impérium!!! BLACK METAL - chladná krutost!!! BLACK METAL – válečná linie!!! Černá kovová divize smrti, drtivý pancíř vítězství, opus zrůdy a zkázy, jedinečný kacíř zuřivosti. Krvežíznivá temná zvěř, nelidský agonický řev, zbraň daleké budoucnosti, symbol nespoutané volnosti. BLACK METAL BLACK METAL Skrytý obraz a duch války, ničivý úder smrti a zkázy, odpor vůči modernímu trendu, povýšení black metalového kultu. BLACK METAL BLACK METAL Věčný plamen podzemí!!! Krvavé impérium!!! Chladná krutost!!! Válečná linie!!! Černá kovová divize smrti, drtivý pancíř vítězství, opus zrůdy a zkázy, jedinečný kacíř zuřivosti. Krvežíznivá temná zvěř, nelidský agonický řev, zbraň daleké budoucnosti, symbol nespoutané volnosti BLACK METAL - věčný plamen podzemí!!! BLACK METAL - krvavé impérium!!! BLACK METAL - chladná krutost!!! BLACK METAL – válečná linie!!! Oddanost, vůle a odhodlání, monstrum masového zničení, zánik křesťanského těla i duše, černá kovová anihilace. BLACK METAL BLACK METAL
6.
Když se narodil svatý dědic,svět začal truchlit. Tato středověká kreatura hyzdí krásu života už věky. Můžeš sledovat slepé tváře jeho ovcí, bezduchost životů od kolébky po rakev. Ztracen ve vesmíru uprostřed ničeho, v jejich očích lze spatřovat otroctví a nemocnost. Do nebe nevstupují vyvolení za své skutky a odříkání, vzhůru stoupají pouze silní a uvědomělí. Zaklínej svou duši do mocnosti nikoho, stejně tvé tělo pozřou Predátoři půdy, sám nejsi přesvědčen o tom co je ti nabízeno, leč potřebuješ vést labyrintem života pro svou slabost. V hodině smrti supi dostanou nažrat tvého těla, sám poznáš matku nemoc víry ve svém nitru, chcípneš jak poslední pes bez rozkoší života, pro svého boha, který ti nebyl otcem. Já prohlídl ten spletitec humanity a zisku, opírám svůj život o zákony přirozenosti a rozumu, možná pro tebe jsem mýtus, co věří v kult ohně, ale jsem svobodný a vládnu svým životem.
7.
Oltáře smrti z pozůstatků zvěře, protest a odpor vůči bohu, víra v člověka, který žije volně, čistý život bez lží a strachu. Náš vzdor je Satanem symbolizovaný, Šest, šest, šest – pentagram ohnivý. Kostelní trám po trámu hořící, pekelný plamen nenávisti. Obviněni z rituálních vražd, obviněni z úpadku společnosti, schopnost čelit zlu z nebes, pekelná legie vítězství! Srdce černější než temnota, nepřítel zaplatí tvrdě svou krví, prapor vítězství pod záštitou čistého zla, obrácený kříž vypálený na hrudi. Budeš pohřben hluboko v rokli nejtemnějšího strachu, pohozen v krajině utrpení, v krvavém prachu. Obviněni z rituálních vražd, obviněni z úpadku společnosti, schopnost čelit zlu z nebes, pekelná legie vítězství!
8.
Ve jménu hrozivé smrti povstane odpor urputný proti církvi zhýralého boha a jeho sluhům bezbožným Pokoříme chrámy majestátné krví hadů budou pokřtěné vypleníme svatá místa ohněm budou očištěna Uvrhneme bohy do temnoty utopíme v krvi zčernalé znesvětíme jejich modly s leskem slávy minulé Konečné zúčtování s nadvládou potupnou ubohých ovcí bludu a pastýři hadími.
9.
Putujme nyní proti proudu času, k začátkům dějin nenávisti, cestou k smrti, bolesti a trápení, pohlédněme na vražedné skutky křesťanství. Neústupný vzdor symbolizovaný Satanem. Protest vůči náboženské morálce, bídným hodnotám židokřesťanské civilizace, společnosti opovrhující lidským životem. Žijete v době strachu za zdí samoty a smutku. Vyzívám vládce pekelné propasti. Vylez! Krutě a nelítostně zasáhni. Už slyším řev ducha temnoty, vidím sílu Ďábelského znamení, cha cha cha havrani nad zemí krouží, cha cha cha všude jsou křídla smrti!
10.
Darkthrone

credits

released April 10, 2010

license

all rights reserved

tags

about

Sekhmet Czech Czech Republic

contact / help

Contact Sekhmet Czech

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Report this album or account

If you like Opus Zrůdy (Opus of Monstrosity), you may also like: